Homeopatia jest kompletnym systemem leczniczym bazującym na naturalnym prawie leczenia -prawie podobieństwa, które brzmi „podobne leczy podobne”. Oznacza to, że lekarstwo, które podane zdrowemu człowiekowi wywołuje określone efekty, może wyleczyć każdą chorobę o podobnych objawach.

Uproszczony przykład: Jeżeli użądli nas pszczoła ,na skutek  jadu który  dostanie się do naszej skóry powstaje charakterystyczny obrzęk.
Lekiem który  wyleczy tą chorobę jest  lek zrobiony z jadu pszczoły o nazwie APIS.

   Homeopatia posługuje się środkami wywołującymi objawy podobne do objawów choroby. W medycynie akademickiej leczy się objawy choroby. W homeopatii leczy się przyczynę choroby, poprzez pobudzanie i stymulacje naturalnych mechanizmów obronnych. Medycyna akademicka widzi człowieka jako zbiór narządów i procesów chemicznych. Homeopatia jest medycyną holistyczną, czyli rozpatruje człowieka jako całość umysłu i ciała. Homeopatia posiada własny system diagnostyczny ale korzysta także z informacji pochodzących z diagnostyki medycznej opartej na najnowszych osiągnięciach techniki. Leczenie homeopatyczne jest uznaną w świecie metoda terapeutyczną, nauczaną na uniwersytetach medycznych także w Polsce.

   Pewne środowiska w tym niektórzy lekarze kwestionują naukowość metody . Jest to nieprawda .Skuteczność leczenia homeopatycznego jest potwierdzona naukowo ( szczegóły w dołączonym linku http://www.lekarzehomeopaci.pl/nauka/badania-naukowe

Inne środowiska straszą że leczenie homeopatyczne jest niezgodne z nauką kościoła katolickiego To też nieprawda. Dla przykładu publikujemy stanowisko Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej. Więcej informacji można znaleźć na tronie: www.lekarzehomeopaci.pl

   Małopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Homeopatów jest w posiadaniu listu będącego odpowiedzią Jana Pawła II na pytanie skierowane przez jednego z kolegów, u którego pojawiły się wątpliwości co do stosowania homeopatii przez lekarza katolika. Oto treść tego listu:

 
"Watykan 22 czerwca 2004 r. Sekretariat Stanu

Szanowny Panie,

   W ostatnich dniach Jego Świątobliwość Jan Paweł II przekazał mi kilka listów, które od dawna spoczywały na Jego biurku. Wśród nich był także list od Pana z marca br. Prosił mnie, aby odpowiedzieć w Jego imieniu. Chętnie to czynię. Odpowiadając na Pana pytanie należy stwierdzić, że – o ile mi wiadomo – nie istnieje jakiś dokument Magisterium Kościoła, który podejmowałby wyłącznie temat homeopatii. Niedawno ukazał się dokument Papieskiej Rady ds. Kultury i Papieskiej Rady ds. Dialogu z Religiami pt. „ Jesus Christ the bearer of the water of Life, A Christian reflection on the “New Age”, w którym porusza się temat leczenia naturalnego z homeopatią włącznie. Jest to jednak ujęcie w perspektywie ideologii New Age i dlatego wydaje się mieć wydźwięk negatywny.
Generalnie rzecz biorąc Kościół nie zabrania stosowania homeopatii w leczeniu, o ile nie wiąże się to z magią, bądź akceptacją idei religii wschodnich, szczególnie buddyzmu. Kościół ostrzega jednak przed takim stosowaniem naturalnych metod leczenia, które odrzucałoby metody naukowe, sprawiając, że pacjent ufając np. energoterapeutom, rezygnowałby z leczenia szpitalnego, które na pewnym etapie rozwoju choroby jawiłoby się jako niezbędne. Istnieje też bogata tradycja stosowania leków naturalnych, przechowywana zwłaszcza w monasterach zakonnych i w młodszych zgromadzeniach, które parają się pomocą ludziom chorym jak np. bonifratrzy. Wydaje się zatem, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby były stosowane leki homeopatyczne, zawsze jednak z tym zastrzeżeniem, że najważniejsze jest zdrowie pacjenta, a lekarz nie może mu szkodzić nawet przez zaniedbanie tego, co rozwój nauki medycznej daje jako skuteczne narzędzie do przychodzenia z pomocą.

Ojciec Święty wdzięczny jest Panu za życzenia. Odwzajemnia je, polecając Pana i Pańskich pacjentów dobroci Boga. Wyprasza wszelki potrzebne łaski i błogosławieństwo.

Z wyrazami szacunku
Ks. Paweł Ptasznik, Sekcja Polska Sekretariatu Stanu"

Źródło: http://www.lekarzehomeopaci.pl/list-jana-pawla-ii-dotyczacy-homeopatii

Rejestracja telefoniczna+48 33 861 86 71+48 602 214 616
Wyślij wiadomośćkb@bonimed.pl
Odwiedź nas34-300 Żywiec, ul. Stawowa 23