Prosimy aby pacjenci udający się na wizytę lekarska w miarę posiadania zabrali ze sobą wyniki badań laboratoryjnych, zdjęcia RTG, wyniki badań TK, rezonansu magnetycznego itp,
a także karty informacyjne leczenia szpitalnego.
Pacjenci powinni również posiadać wiedzę na temat przyjmowanych przez siebie leków (najlepiej zapisać nazwy).

Rejestracja na wizytę: tel. +48 33 861 86 71 lub +48 602 214 616